80405142_571669490319001_6213725273855098880_n

 

Після воєнних дій у нашій країні є безневинні діти, які постраждали та отримали інвалідність або хвороби, пов’язані зі стресом та кризою прожитого жаху під час вибухів. Пережита криза руйнує віру у себе та надію на майбутнє. Наше серцебиття у тому, щоб стати поштовхом до нових звершень, перемог, реалізації та відродження надії. / After the war in our country, there are innocent children who have suffered and who got disabilities or illnesses related to the stress and crisis of the horror of the explosions. The crisis experienced is destroying self-belief and hope for the future. Our heartbeat is to be the impetus for new accomplishments, victories, realization, and the renewal of hope.

Ми збираємо кошти на створення біонічних протезів для дітей, які допоможуть їм не комплексувати через вади тіла (відсутність кінцівок). Плануємо не просто дарувати біонічні протези тим хто їх потребують, а за допомогою доступних сучасних технологій (3D друку) робити апгрейд їх зовнішнього вигляду, і надавати їм сучасний і навіть футуристичний вигляд, наприклад, рука Залізної Людини. / We raise funds for the creation of bionic prostheses for children, which will help them not to complex because of body defects (lack of limbs). We plan not just to give bionic prostheses to those who need them, but to upgrade their appearance with the help of modern technologies (3D printing) and give them a modern and even futuristic look, such as the Iron Man’s hand.

Для того, щоб біонічний протез можна було використовувати необхідно спочатку провести операцію та адаптувати руку для нових дій. Після, необхідно розробити протез під можливості руки і провести наступну операцію. Досить індивідуальний процес, тому бюджет ще у процесі розробки та прорахунків. Сума коливається від 5000$ до 7000$. Наразі у нас є 14 річний хлопчик постраждалий від вибуху на сході. / In order for the bionic prosthesis to be used, it is necessary to first perform the operation and adapt the arm for new actions. Afterwards, it is necessary to develop a prosthesis at the hands of the hands and to perform the next operation. It is quite an individual process, so the budget is still in the process of development and budgeting. The amount ranges from $ 5,000 to $ 7,000. We currently have a 14-year-old boy affected by an explosion in the east.

Автор проекту / Author of the project Олексій Бондаренко